Përbindëshi i Egoizmit
25/05/2020
  “Biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbejnë por që të shërbejë”. (Mark 10, 45) E gjithë jeta e…
  (Joani 9:1-38) Krishti u ngjall! Rabbi, cili mëkatoi, ky apo prindërit e tij, që të lindë i verbër? (Jn.…
  Joani 9:1-38 Edhe duke kaluar andej, pa një njeri të verbër që prej lindjes. 2Edhe nxënësit e tij e…
  Një oficer i propozon shokut të tij major, të shkojnë të ndjekin një koncert.Ai pranoi me kënaqësi por gjatë…
Psalmi 20
18/05/2020
  O Zot, me fuqinë tënde do të dëfrehet mbreti; dhe fort do të ngazëllohet për shpëtimin tënd. Dëshirën e…
    (Jn.4:5-42) Në të gjithë Ungjijtë shohim Jesuin që u flet prostitutave dhe grave që kanë shkelur kurorën dhe…
      Joani 4:5-42 5Vjen pra në një qytet të Samarisë që quhet Sihar, afër vendit që i dha…
  Petro: C’ është ajo gjë që u sjell dobi shpirtëve të të vdekurve, pas vdekjes së tyre? Grigori: Nëqoftëse…
Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet"(Lluk.15:10)
14/05/2020
  Përpiqu të studiosh e të mësosh më mirë Ligjin e Perëndisë.Mos neglizho të kërkosh përmes lutjes nga Perëndia fuqi…
13/05/2020
  O Perëndi, Perëndia im; tek ti shpejtoj që në mëngjes. Shpirti im ka etje për ty dhe veçan trupi…