Kur na akuzojnë, kur na përgojojnë, kur na ngacmojnë, kur na poshtërojnë, kur na bëjnë padrejtësi, edhe ne duhet…
  "Mos rrini dhe i numëroni mëkatet tuaja në sasi dhe cilësi. Edhe nëse vetëm një, dhe nëse keni njëmijë,…
  Hebr.7:13-20 Premtimi i pakthyeshëm i Perëndisë 13 Sepse Perëndia, kur i premtoi Abrahamit pasi s’kishte asnjë më të madh,…
  (Mk.9:17-31)   17 Edhe një prej turmës u përgjigj, e tha: Mësues, prura tek ti tim bir që ka…
Himni Akathist -Stanca e katërt
12/04/2024
  Gëzohu o shtyllë e virgjërisë,gëzohu o portë e shpëtimit. Gëzohu o kryetare e rigatimit mendor,gëzohu o dhënëse e mirësisë…
Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht
08/04/2024
  Besojani shpresën tuaj vetëm te Krishti. Dhe Krishti, duke parë besimin që keni do t'ju japë shpejt gëzim. Do…
  Mk.8:34-9:1 34 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush të dojë të…
Himni Akathist - Stanca e tretë
05/04/2024
      Krijesë të re na tregoi Krijuesi ne që u krijuam prej tij,duke lindur prej barkut të pafarë…
Pendimi
04/04/2024
  Nëse vdesim të penduar edhe nëse nuk mundëm të rrëfehemi, sepse rrethanat ishin të tilla që nuk arritëm të…
    "Ashtu si dylli, nëse nuk nxehet dhe zbutet shumë, nuk mund pëepunohet dhe nuk mund të marrë vulën…