Andrea lindi në qytetin e Visthaidhas në Palestinë.Ishte vëllai  i Apostull Pjetrit dhe djali i një peshkatari të varfër…
  Të pasurit mund të justifikohen me lëmoshë, por të varfërit mund të justifikohen me durim! Nëse ju vjen ndonjë…
Fëmijët dhe besimi
27/11/2023
  Kur fëmija mbushet me dashuri për Krishtin që i vogël,kur shkon në kishë bashkë me prindërit,kur kungohet,kur psal dhe…
    Shën Katerina lindi në Aleksadri të Egjyptit. I ati i saj,i quajtur  Kestos,ishte një fisnik i pasur i…
  Synoni te dashuria . Kërkoni ç'do ditë nga Perëndia dashurinë. Bashkë me dashurinë vinë dhe gjithë mirësitë dhe gjithë…
  Gjithshka që bën Perëndia është në dobi të shpirtit tonë.Qoftë sëmundje,qoftë ngasje ,për të mirën tonë e lejon. Ne…
Besimi
22/11/2023
    Lëre gjithshka në dorë të Perëndisë. Ai na siguron gjithshka. Mos u bëni të ngurtë në shpirt dhe…
  Në 21 Nëntor Kisha jonë kremton hyrjen e Zonjës Hyjlindëse në Tempull. Prindërit e Shën Marisë,Joakimi dhe Ana i…
  Llk.12.16:21 16 Edhe u tha atyre një paravoli, duke thënë: Toka e një njeriu të pasur dha shumë prodhim.…
  Efes. 2:14-22 14 Sepse ai është paqja jonë, ai që i bëri të dyja një, edhe rrëzoi murin ndërmjetës…