Vep.20:16-18 , 28-36 16 Sepse Pavli e kishte parë të udhës të lundrojë anash Efesit, që të mos e…
  Zoti i dha botës Frymën e Shenjtë . Dhe ata që e morën e ndjejnë parajsën brenda tyre. Ju…
    Luka 24:36-53 36Edhe ndërsa ata po flisnin këto, vetë Jisui qëndroi në mes tyre, dhe u thotë: Paqe…
  “Ai, Zoti Jezu Krisht, është Kreu i Kishës, ne jemi trupi. A është e mundur të ketë ​​boshllëk ndërmjet…
    Apostull Vartholomeu ishte një prej dymbëdhjetë Apostujve i cili u thirr për të njohur Mesinë nga Filipi.Prejardhjen e…
Mësime shpirtërore
10/06/2024
  Një grua e moshuar e sëmurë, shkonte çdo vit në Kishën e Hyjlindeses në Tinos. Shumë prej atyre që…
  (Joani 9:1-38) Krishti u ngjall! Rabbi, cili mëkatoi, ky apo prindërit e tij, që të lindë i verbër? (Jn.…
  16 Edhe kur po vinim ne për t’u lutur, u takua me ne një shërbëtore që kishte frymë Pitoni,…
Mësime shpirtërore
07/06/2024
  13 Tjetër ngasje nuk ju ka ndodhur juve, përveçse ngasje njerëzore. Po Perëndia është besnik dhe nuk do t’ju…
  Disa njerëz punojnë gjithë jetën për të mësuar se çfarë ka në diell, në hënë ose në ndonjë planet…