Forca e lutjes
20/09/2023
  Vëllezër,asgjë nuk mund t'i rezizstoj lutjes së pastër që bëhet me zell dhe me përulësi. "Perëndia i tha Davidit…
Dhuratat e Perëndisë
18/09/2023
  Perëndia na i dha të gjitha nga dy. Dy sy, dy duar,dy këmbë në rast kur njëra prej këtyre…
  Shën Sofia dhe tre vajzat e saj u martirizuan në vitet kur perandor ishte Adhriano(117-138 pas Krishtit). Vajzat e…
  8:34- 9:134 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush të dojë të…
  Shën Efimia jetoi dhe u martirizua në vitet e perandorit  Dhioklitian. Lindi në Halkidhona (në Azinë e Vogël) nga  prindërit…
  “Kryqi ruajtësi i gjithë botës,Kryqi bukuria e Kishës Kryqi fuqia e mbretërve,Kryqi mbështetja e besimtarëve Kryqi lavdia e ëngjëjve…
I krishteri i vërtetë
13/09/2023
''I krishteri i vërtetë është i plotësuar ,i mbushur brenda tij. Njerëzit që janë larg Perëndisë,duke mos pasur Krishtin brenda…
Drita e jetës!
11/09/2023
    Drita e jetës! Ashtu si ai që humbi dritën dhe pengohet në shumë pengesa,kështu dhe ai që do…
  Dëshmoret Minodhora,Mitrodhora dhe Nimfodhora ishin nga Vithinia dhe ishin tre motra virgjëresha.Tre dhuratat e atit të tyre për Zotin…
 Jn.3:13-17 3Jisui u përgjigj e i tha: Me të vërtetë, me të vërtetë po të them, nëse nuk lind dikush…